РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫН БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ
ЕСЕП КОМИТЕТІ

Сұрақ-жауап
20.02.2018 Алмаз
Вопрос: Құрметті Нұрмұхамбет Қанапияұлы! «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы № 392-V Заңының 10 бабының 1-1 тармақшасында «Ішкі аудит қызметтері Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінде, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінде, Есеп комитетінде құрылмайды» делінген. Осыған орай, облыстық тексеру комиссияларында ішкі аудит қызметі құрылуы қажет пе? Осыған түсініктеме беруіңізді сұраймын. Сонымен қатар, облыстық тексеру комиссияларының сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімін, тек тексеру комиссиясының төрағасына бағынышты ету жөнінде Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 17-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары өзгеріс енгізуді ұсынамын. Құрметпен, Алмаз
Ответ: Құрметті Алмаз!
 
Облыстық тексеру комиссияларында ішкі аудит қызметін құру қажеттігі туралы өтінішіңізді қарап, мынаны хабарлайды.

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңның (бұдан әрі – Заң)  10-бабына сәйкес тексеру комиссиялары мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының жүйесіне кіреді және  дербес мемлекеттік орган болып табылады.

Сонымен қатар,  ішкі аудит қызметтері  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ішкі аудит қызметін қоспағанда,  орталық мемлекеттік органдарда,  облыстардың,  республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарында құрылады.

Осыған орай,  облыстық тексеру комиссияларында ішкі аудит қызметін құру Заңда көзделмеген.


12.02.2018 Сабыржан
Вопрос: Мен "Шермаханбет" ЖШС-нің директоры Қазақстан Республикасы мемлекеттік сатып алу Веб-порталы мемлекеттік портал арқылы ғимаратымды жалға берейін деген едім, № 2280601-1 лот бойынша кажетті техникалық кұжаттамаларды білейін деген кезде, № 2280601-1 техникалық спецификациясын ашпайтындай қылып бергенін анықтадық. Телефон арқылы төбеде көрсетілген лотты, порталға қойған Шолпан есімді азаматшаға хабарластық, ол жұмыс орнынан сұранып кеткенін хабарлады. Оңтүстік Қазақстан облысы сәулет және қала құрылысы басқармасының "Сәулеттік бюро" мемлекеттік коммуналдық мекемесінің басшысы Аширбаев Бақытжанмен хабарласып мемлекеттік порталға қатысты мән-жайды хабарлаған кезде, ол кісі өзінің теріс ойын және біз шешіп қойдық сендер қатыса алмайсындар деп дөрекі сөйлеп трубканы тастады. Соған қарамастан, лотқа қатысуға мәжбүр болдық. Біз қарапайым халық, бар ғимаратымызды қалай жалға береміз? Президентіміз кәсіпкерлерді қолдау керек дегені қайда? Сізден, заңға сәйкес екендігін қарап, шешімін қабылдап беруіңізді сұранамыз.
Ответ: Құрметті Сабыржан!
 
Сіздің Оңтүстік Қазақстан облысы Сәулет және құрылыс басқармасының мемлекеттік сатып алу веб-порталындағы проблемалар бойынша өтінішіңізді қарап, мынаны хабарлаймыз.
Өтініште баяндалған проблемалар мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу мәселеріне жатады және Есеп комитетінің құзіретіне кірмейді.
Осыған байланысты, Сіздің Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігіне жүгінгеніңіз дұрыс деп санаймыз.


30.01.2018 Ляззат
Вопрос: Здравствуйте! Мы сотрудники университета г.Алматы, обращаемся к вам по следующему вопросу: университетом была перечислена в Управление государственных доходов по Алмалинскому району по ПП № 131 от 16.01.2017г.и ПП № 426 от 14.02.2017г. назначение платежа возврат неиспользованной суммы студентов, где в платежных поручениях бухгалтер ошибочно указал КБК 204145 вместо КБК 206106, в связи с вышеизложенным просим помочь, куда нам писать и как дальше поступить?
Ответ: Уважаемые сотрудники университета г.Алматы!
 
 
Рассмотрев ваше обращение относительно ошибочно уплаченной суммы в бюджет сообщаем, что согласно подпункту 23) пункта 16 Положения о Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан утверждённого приказом Министра финансов Республики Казахстан от 14 июня 2016 года № 306, одной из функций Комитета является осуществление возврата (зачета) излишне (ошибочно) уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, таможенных пошлин, таможенных сборов, других обязательных платежей в бюджет и иных денег в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

В связи с чем, по указанному вопросу полагаем возможным обратится в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.


19.01.2018 Инна
Вопрос: Добрый день. Мы участники государственных закупок. Выиграли тендер на поставку оборудования. Согласно договора наши обязательства были выполнены. Но Заказчик отказывается оплачивать. Куда можно обратиться с жалобой. Спасибо.
Ответ:
Рассмотрев Ваше обращение относительно вопроса государственных закупок, сообщаем следующее.

В соответствии со статьями 10, 12 Закона «О государственном аудите и финансовом контроле» Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета (далее – Счетный комитет) является высшим органом государственного аудита и финансового контроля, осуществляющим внешний государственный аудит за использованием средств республиканского бюджета, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора.

В этой связи изложенный в обращении вопрос в компетенцию Счетного комитета не входит.
При этом, полагаем возможным по данному вопросу обратиться в Министерство финансов Республики Казахстан как уполномоченный орган, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.
 


12.01.2018 Айбек
Вопрос: Добрый день. Мы являемся IT компанией которая имеет авторская право на интелектуальную собственность. С каждым сотрудником компании у нас подписан договор конфиденциальности. Имеет ли право, аудитор счетного комитета, проверять технические документы компании, без подписания соглашения конфиденциальности? Если да, как защитить свои разработку, от вероятности распространение информации без согласнования нашей компании?
Ответ: Уважаемый Айбек!
 
 
Рассмотрев Ваше обращение относительно конфиденциальности в ходе государственного аудита, сообщаем следующее.

В соответствии с подпунктами 2) и 5) пункта 2 статьи 37 Закона «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) руководитель объекта государственного аудита обязан обеспечивать своевременность, достоверность, объективность и полноту запрашиваемых органами государственного аудита и финансового контроля данных, а также исполнять законные требования органов государственного аудита и финансового контроля.

Согласно подпункту 4) статьи 6 Закона одним из основных принципов государственного аудита и финансового контроля является конфиденциальность, которая подразумевает обязательство органов государственного аудита и финансового контроля по сохранности документов, получаемых или составляемых ими в ходе государственного аудита и финансового контроля, без права передачи их третьим лицам либо устного разглашения содержащихся в них сведений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Законом также предусмотрены обязанности должностных лиц органов государственного аудита и финансового контроля (п.п. 7), п. 2 ст. 36 Закона), согласно которому должностные лица обязаны обеспечивать сохранность документов и сведений, полученных в результате государственного аудита и финансового контроля, в том числе не разглашать сведения, относящиеся к служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.
 


*Сколько будет: 5 + 10 = ? - защита от спама
*-мен белгіленген жолдар толтырылуға міндетті
 

ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдаулары
ҚР Президентінің Қазақстан
халқына Жолдаулары

Төрағаның Блогi

8 (7172) 70 69 86 - Баспасөз хатшысы

8 (7172) 70 70 62 - Кеңсе

8 (7172) 70 70 51 - Сенім телефоны

   Жаңалықтарды тарату